Europa nareszcie budzi się z letargu? Ważny krok UE w walce z terroryzmem

Organizacja Eurojust to jednostka Współpracy Sądowej mająca wspomagać funkcjonowanie Unii po to, aby w bardziej skuteczny sposób przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości międzynarodowej na terenie Państw Członkowskich. W związku z poszerzającym się kryzysem imigracyjnym, a także niecichnącym od kilku lat zagrożeniem terrorystycznym, z jakimi boryka się nasz kontynent, zasiadający w jej szeregach urzędnicy postanowili powołać do życia nowy rejestr dotyczący tylko terroryzmu.

W spisie tym znaleźć mają się informacje o śledztwach i procesach, osób, posiadających związki z organizacjami szerzącymi postrach w całej Europie. Znajdą się w nim dane na temat tłumnie powracających na nasz kontynent bojowników rozproszonego obecnie i osłabionego Państwa Islamskiego. W przypadku większości z nich niemożliwe jest przeprowadzenie postępowań sądowych ze względu na brak wyraźnych dowodów wskazujących na współpracę z ISIS i te właśnie sytuacje zmienić ma nowy rejestr.

Dokument powołany do życia 1 września 2019 r. ma przeciwdziałać terroryzmowi i wzmocnić sądową reakcję na realne zagrożenia, w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli państw członkowskich.

Rejestr ma umożliwić sprawniejsze przekazywanie informacji o podejrzanych pomiędzy poszczególnymi państwami, aby dokładnie przyglądać się tym osobom oraz gromadzić materiały, służące potem odpowiedniemu ukaraniu sympatyków fanatycznych zbrodniarzy. Informacje zgromadzone w bazie danych będą scentralizowane, co przyczyni się do lepszej komunikacji międzynarodowej oraz poprawi efektywność działań prokuratorskich na terenie UE. Wspomoże to identyfikację potencjalnych podejrzanych oraz sieci przestępczych.

„Rejestr walki z terroryzmem jest ważnym krokiem w walce z terroryzmem. Teraz gdy terroryści coraz częściej działają w sieciach transgranicznych, UE musi zrobić to samo. Zapewniając szybką informację zwrotną na temat transgranicznych powiązań między postępowaniami sądowymi, możemy lepiej koordynować i przyspieszać działania przeciwko podejrzanym o działania terrorystyczne. Posiadanie właściwych informacji ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania terroryzmu i wzmocni UE jako obszar sprawiedliwości i bezpieczeństwa ” - skomentował przewodniczący Eurojustu, Ladislav Hamran.

CTR jest unikalną i ogólnodostępną dla władz wszystkich państw członkowskich bazą danych, w której gromadzone są informacje na temat wszystkich aktów terrorystycznych, powiązań, śledztw dotyczących zarówno fanatycznych islamistów, jak i niedżihadystycznych ugrupowań o tym właśnie charakterze (w tym tych skrajnie prawicowych i lewicowych).

(źródło)

SKOMENTUJ

6×2 =