Transgenderyzm w sporcie. Czy zmiennopłciowi powinni występować w zawodach sportowych?

Organizacja World Rugby zorganizowała ostatnio spotkanie w celu przeprowadzenia dyskusji na temat osób transgenderycznych w sporcie. Na spotkaniu w Londynie stawili się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy dopuszczania osób zmiennopłciowych do udziału w zawodach sportowych.

Naukowcy i prawnicy debatowali nad słusznością metod kwalifikacji zawodników do drużyn i zawodów sportowych. Na zebraniu zastanawiano się nad tym, czy hormonalne terapie idące w parze ze zmianą płci nie powinny być traktowane jako doping, szczególnie jeśli mowa o drużynach i zawodniczkach kobiecych trenujących sporty kontaktowe oraz siłowe.

Członkowie grupy Fair Play for Women, obawiają się, że osoby transpłciowe mogą stanowić zagrożenie dla kobiet w trakcie gry, lub po prostu ze względu na warunki fizyczne mogą mieć większe szanse na odnoszenie sukcesów. Wątpliwości co do zasad pojawiają się szczególnie w przypadku sportów kontaktowych takich, jak rugby.

-„Jeśli zignorujemy różnicę w sile między kobietami trans i kobietami, która narazi kobiety na ryzyko związane z bezpieczeństwem na boisku, a także z uczciwością w sporcie, pojawi się zmartwienie o ilość złamanych karków i wstrząsy mózgu".

-„Kwestie bezpieczeństwa w rugby są ogromne i po prostu nie możemy ich zignorować”.

Transpłciowe kobiety stanowią temat dyskusji nie tylko ze względu na fizyczne dysproporcje wynikające z ich wcześniejszej budowy ciała, warunkowanej przez poprzednią płeć czy terapię hormonalną. Pomimo otrzymywania leków na obniżenie poziomu testosteronu, kobiety, które kiedyś były mężczyznami, mogą mieć większe szanse ze względu na to, iż dojrzewały w nieco inny sposób niż ich koleżanki z drużyny.

Zwolennicy dopuszczania osób trans do udziału w różnych dyscyplinach sportu nie widzą zagrożenia dla pozostałych zawodniczek.

(źródło)

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

7-1 =

Opinie użytkowników

Ania 29.02.2020 Masakra