Tatarzy - kim są muzułmanie mieszkający w Polsce od sześciu wieków? Dlaczego wybrali Polskę?

Od blisko sześciu wieków mieszkają na terenie Polski. Dlaczego wybrali nasz kraj? Jakie mają zwyczaje?
Co ich różni od muzułmanów z krajów takich jak Arabia Saudyjska, Irak, Iran czy Indonezja, w których Islam dominuje jako religia, a jej wskaźnik dominacji wynosi ponad 80%?

Historia społeczności tatarskiej w Polsce
Pierwsi Tatarzy na terenie Polski pojawili się około sześć wieków temu. Warto na wstępie dodać, iż w 1997 roku obchodzili święto 600. rocznicy obecności w Polsce. Na tereny ówczesnej Rzeczypospolitej przybywali uciekając przed uciskiem Chanatu Krymskiego i postępującą prawosławną chrystianizacją ze Wschodu. W XVI wieku Polska dawała schronienie wielu ludziom, gdyż była uznawana za kraj tolerancyjny, żyzny i sprzyjający obcokrajowcom (w XVI wieku w Rzeczypospolitej istniało w przybliżeniu 400 meczetów). Od czasów przesiedlania się na teren Polski i Litwy, Tatarzy brali czynny udział w życiu publicznym i wojskowym, walcząc po stronie polskiej już od bitwy pod Grunwaldem, aż po II wojnę światową. Na przestrzeni lat liczba ludności tatarskiej ciągle się zmieniała w zależności od sytuacji politycznej i społecznej (zabór rosyjski i mieszane małżeństwa). Po zaborach na terenie Polski szacuje się społeczność tatarską na 6-13 tysięcy. W swojej historii próbowali tworzyć organizacje, które miały zachować ich odrębność kulturową. Ostatecznie dopiero w 1992 roku założono Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1925 roku powołano do życia Muzułmański Związek Religijny, jednoczący wyznawców islamu w Polsce.

Język tatarski wywodzi się z kipczackiej grupy tureckiej rodziny językowej, lecz polscy Tatarzy posługują się językiem polskim. Religia islamu nakazuje odprawianie nabożeństw wyłącznie w języku arabskim, natomiast dopiero w 1998 roku do wspólnoty tatarskiej przybył człowiek znający arabski, dlatego nabożeństwa są uzupełnione komentarzem polskim.

Tatarzy dzisiaj

Obecnie Polskę zamieszkuje 30 tysięcy osób częściowo pochodzenia tatarskiego. Mieszkający w kraju o tradycji chrześcijańskiej Tatarzy musieli dostosować Koran do swojej sytuacji m.in. wchodząc w mieszane związki z chrześcijanami, chociaż Koran zabrania takich związków. Pogrzeby, śluby, wesela chrzty stanowią stanowią tatarski odpowiednik chrześcijańskich obrzędów wyraźnie wspólny z miejscem zamieszkiwania Tatarów. Zachował się natomiast obrzęd rytualnego zabijania bydła w dzień muzułmańskiego święta - Kurban Bajram. Większość polskich muzułmanów w okresie Ramadanu wstrzymuje się również od spożywania alkoholu i wieprzowiny.

Najwięcej mieszka ich w Białymstoku - około 1800 osób, gdzie korzystają ze starej wiejskiej chaty urządzanej na wzór domu modlitewnego. W Polsce istnieje 5 meczetów - dwa w Warszawie oraz po jednym w Gdańsku, Kruszynianach i Bohonikach. Grunty na te dwa ostatnie tatarscy żołnierze otrzymali jako formę wypłaty zaległego żołdu w XVII wieku. Warto w tym miejscu dodać, iż w Polsce istnieje około 10466 kościołów i jeszcze wiele jest w budowie.

Koran wskazuje kary za nieprzestrzeganie praw wiary, m.in. obcinanie rąk za kradzież, świętą wojnę tzw. dżihad oraz usprawiedliwione morderstwo. Polscy muzułmanie natomiast uważają za niewłaściwe dosłowne rozumowanie i stosownie tych zapisów. Tatarzy odcinają się od takich zapisów uznając je za archaiczny sposób rozwiązywania problemów, czyli w dzisiejszych czasach skrajnie nieaktualny, dlatego stosowanie się do zapisów praw w państwie w którym mieszkają, uznają za uzasadnione.

Źródło:
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1395366,Kim-sa-polscy-Tatarzy
Wojciech Janicki , ‘’Tatarzy w Polsce – naród, grupa etniczna czy “ludzie pogranicza” ?’’ , https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0215/130614-04-tatarzy-w-polsce-narod-grupa-etniczna-czy-ludzie-pogranicza.pdf (22.02. 2020 r.)

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

7-4 =

Opinie użytkowników

Lidka 27.02.2020 Bardzo ciekawy artykuł