Pandemia okazją do ograniczenia wolności słowa? Rząd w Iranie zakazuje drukowania gazet

Komitet Ochrony Dziennikarzy(CPJ), który zajmuje się promowanie wolności prasy na całym świecie wyraził duże obawy, co do decyzji irańskich władz, które zawiesiły druk i dystrybucje gazet na terenie całego kraju. Dekret, który został wydany przez grupę zadaniową irańskiego rządu  ds. walki z koronawirusem, powołuje się na potrzebę ograniczenia pandemii Covid-19. Druk gazet wymaga dużej aktywności ludzi od dziennikarzy po działaczy z branży poligraficznej oraz dystrybucyjnej, co według rządu może przyczynić się do rozprzestrzenienia się pandemii.

Koordynator Komitetu Ochrony Dziennikarzy na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej Sherif Mansouri tak komentuje całą sytuacje:

"Władze irańskie muszą powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, ale muszą także uznać, że przepływ wiadomości i informacji jest istotną częścią tych wysiłków, a nie przeszkodą. Wzywamy rząd do zapewnienia dziennikarzom bezpiecznego gromadzenia i rozpowszechniania wiadomości w jak największej liczbie mediów". Sherif Mansour wzywa tez do zniesienia ograniczeń internetowych dla lokalnych mediów.

Podobne zakazy co do drukowania i dystrybucji prasy zostały wprowadzone w Jemenie, Omanie Jordanii i Maroku.

Dekret wydany przez rząd irański nie zakazuje kontynuacji pracy przez media społecznościowe i portale online, natomiast jak podaje Komitetu Ochrony Dziennikarzy, jedyna gazeta, która opublikowała całe swoje wydanie w wersji cyfrowej to gazeta "Iran", nadzorowana przez biuro prezydenta. Dziennikarze irańscy podkreślają, iż media społecznościowe nie mają aż tak dużej grupy odbiorców jak prasa tradycyjna.

W obecnej sytuacji należy zadać pytanie: Czy ograniczenie jest tylko czasowe, czy jednak pandemia jest okazją do ograniczenia wolności słowa w Iranie i w innych krajach?

Źródło:

https://iranprimer.usip.org/blog/2020/apr/01/iran-bans-printing-newspapers

SKOMENTUJ

9+3 =