Walczymy z mitem! Polska nie taka zła jak ją w Europie malują, od lat pomagamy ofiarom wojny w Syrii

Wbrew temu, jak czasami opisują nas zachodnie media, czy niektórzy politycy Parlamentu Europejskiego, Polska od dawna bierze czynny udział w udzielaniu pomocy obywatelom szarganej konfliktami Syrii. Mimo iż na razie twardo bronimy się przed zalewem uchodźców, to prowadzimy i uczestniczymy w bardzo dużym odsetku akcji niosących pomoc humanitarną zarówno Syryjczykom, którzy pozostali w ojczyźnie, jak i tym którzy emigrowali do państw z nią sąsiadujących.

Polski rząd tylko w zeszłym roku sfinansował ponad 300 protez dla mieszkańców Syrii, którzy w trakcie walk doznali urazów skutkujących amputacją kończyn. Celem tego projektu było wyposażenie i uruchomienie centrum ortopedycznego w Termanin. To jeden z przykładów skutecznej pomocy ofiarom w miejscu konfliktu, czyli tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne.

Pomoc władz Polski i organizacji współpracujących z nimi nie ogranicza się do rozwiązywania kwestii katastrofy humanitarnej w Syrii. Środki z naszego państwa zasilają także kieszenie uchodźców, którzy emigrowali do państw ościennych. Polskie MSZ czynnie uczestniczy w rozwiązaniach podejmowanych przez wyspecjalizowane fundusze UE oraz wyspecjalizowane agendy humanitarne takie jak np. UNICEF i Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

Również Polskie placówki dyplomatyczne oraz samorządowe od lat związane są z akcjami mającymi na celu niesienie pomocy ofiarom wojny w Syrii. Od 2012 roku prężnie działa tam fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która opłaca doświadczonym wojną w utrzymaniu mieszkań i lokali użytkowych m.in. opłacając czynsz, zapewniając opał zimą, czy dbając o bezpieczeństwo, poprzez stałe monitorowanie stanu budynków oraz obozów.

Nie bez znaczenia są tutaj także inicjatywy podejmowane przez polski Caritas (zebrano już ponad 46 mln zł!) oraz Polską Misję Medyczną, wspomagającą ośrodki zdrowia i szpitale.

Oprócz pieniędzy przeznaczonych na walkę z kryzysem humanitarnym pochodzących z budżetu państwa, w szkołach oraz zakładach pracy na terenie całego kraju od lat organizowane są zbiórki na rzecz ofiar konfliktu z ISIS. W pomoc syryjskim uchodźcom oraz tym, którzy pozostali na linii ognia. zaangażowane są nie tylko instytucje państwowe, ale także lokalne samorządy, placówki edukacyjne, instytucje i osoby prywatne.

(źródło 1, źródło 2)

Źródło

SKOMENTUJ

8-4 =