Podwójne standardy? Luksusowe cmentarze dla muzułmanów sfinansują wszyscy obywatele

Niemcy pozwalają muzułmanom grzebać zmarłych bez trumny, bezpośrednio w ziemi. Muzułmanie nie mają także obowiązku usuwania grobów po pewnym czasie, w przeciwieństwie do chrześcijan.

To prowadzi do wielkich inwestycji, takich jak planowany cmentarz w Wuppertalu, który kosztować będzie pół miliona euro. Szwajcaria również podążyła tą ścieżką poddania, fałszywie nazywaną tolerancją. Na przykład kanton Berna zalecił gminom w 2016 r., rezerwację sektorów na pochówki muzułmańskie.


Dodatkowo nalegano, aby zmarli grzebani byli twarzą zwróconą do Mekki. Co więcej - na cmentarzach kazano pozbyć się wszystkich chrześcijańskich symboli, takich jak np. krzyże. Dyrekcja ds. Sprawiedliwości, Spraw Komunalnych i Spraw Kościelnych wydała zalecenia dla gmin, dotyczące pochówków zgodnie z rytuałami muzułmańskimi. Kanton zaapelował do tych, którzy nie mogą rozwinąć odrębnego obszaru na swoim cmentarzu, aby szukali rozwiązań regionalnych z innymi gminami.


Mimo że stowarzyszenie muzułmańskich grobów w Wuppertal jest bardzo zadowolone z powstawania nowego miejsca pochówku dla muzułmanów, to jednak nie wykazało dotąd większego entuzjazmu w kwestii sfinansowania luksusowego cmentarza, który będzie kosztował 500 000 euro. Organizator tej inicjatywy, Abodahab, prosi zatem o hojność wszystkich Niemców. W związku z tym zwrócił się o wsparcie finansowe do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii.

(źródło

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

5-2 =