Niewiarygodne! Muzułmanin kandydatem chrześcijańskiej partii w wyborach na burmistrza

Unia Chrześcijańsko-Społeczna to niemiecka, centroprawicowa, chadecka partia polityczna, która ku zaskoczeniu wszystkich ustanowiła muzułmanina jednym z kandydatów na stanowisko burmistrza jednego z bawarskich miast. Wyborowi temu sprzeciwia się część członków partii - nie tylko z niższego szczebla. Rozłam w szeregach ugrupowania może znacznie zmniejszyć szansę potencjalnego „zawodnika CSU” na zwycięstwo w marcowym starciu. 

Wybory lokalne w Wallerstein mają odbyć się 15 marca 2020 roku. CSU od dłuższego czasu miało jednak poważny problem w ustaleniu, kto z ich ramienia miałby walczyć o fotel burmistrza. W związku z tym, jeszcze w ubiegłym roku poproszono o podjęcie rękawicy i zawalczenie o zwycięstwo w referendum jednego z muzułmańskich członków partii - 44-letniego Senera Sahina.

Przyjęcie propozycji przez przedsiębiorcę wywołało oburzenie w szeregach partii. Niektórzy z działaczy wpisanych na listę lokalnych rad zagrozili nawet, że jeśli Sahin będzie kandydował w marcowych wyborach, to oni wycofają swoje uczestnictwo w ramach protestu. Część z członków ugrupowania twierdziła, iż wiara muzułmanina daleko odbiega od założeń Chrześcijańskiej Unii Społecznej i jej członkowie zwyczajnie nie chcą być utożsamiani z wyznaczonym przez przewodniczącego partii kandydatem. Przeciwni jego reprezentacji w charakterze burmistrza byli również sami mieszkańcy miejscowości.

W związku z protestami 44-letni Sener Sahim wycofał swoją kandydaturę.

Nad rezygnacją ubolewał obecny premier Bawarii Markus Söder. Przewodniczący CSU również żalem stwierdził, iż:
"każdy, kto przestrzega zasad CSU, powinien być również dobrym kandydatem”, a następnie zlecił sekretarzowi generalnemu partii ponowne przemyślenie zarówno samej kandydatury, jak i procesu rezygnacji ze stanowiska.

Obrońcy Sahina twierdzili, iż jego urząd byłby „pomocny w prowadzeniu dialogu pomiędzy dwiema religiami”, powołując się nie na wiarę, ale na wartości, jakie wyznaje partia jako organizacja.

Pomimo iż 44-letni muzułmański przedsiębiorca oficjalnie zrezygnował z ubiegania się o fotel burmistrza władze partii nadal zabiegli o cofnięcie tej decyzji, dlatego namawiali go, aby podjął rękawicę, nawet jeśli miałby to być sprzeczne z wolą pozostałych członków CSU.

„Jestem pewien, że minie jeszcze 30 lat w tym kraju, zanim ludzie będą gotowi wybrać burmistrza takiego jak ja” - skomentował sprawę sam Mahometanin.

Obecnie stanowisko burmistrza Wallerstein piastuje Joseph Mayer - wybrany przed wieloma laty, spośród bezpartyjnej grupy kandydatów. W związku z rezygnacją Sahima, CSU ma sporządzić i przedstawić nową listę kandydatów lokalnych rad w czwartek.

(źródło)

SKOMENTUJ

1×4 =