Prawa kobiet w Islamie: „Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi"

Koran jest świętą księgą muzułmanów, powstałą już po śmierci Mahometa, który zmarł w 632 roku. Księga przedstawia m.in. status teologiczny i prawny kobiet w islamie. Jednak od jego powstania zmieniło się otoczenie i z tego powodu wytworzyły się nurty w islamie, które dążą do zmian tradycyjnych zwyczajów. Mają one zbliżyć status muzułmanek do zachodniego świata.

W ocenie praw kobiet warto odnieś się do problemu prawa małżeńskiego, które skupia się m.in. na wieku, który jest wymagany do zawarcia małżeństwa.

Według prawa muzułmańskiego nie ma limitów wiekowych, jednak w niektórych krajach islamskich wprowadzono takie limity m.in.:

Jordania – 16 lat mężczyzna, 15 lat kobieta,

Irak - 18 lat zarówno mężczyzna i kobieta (oraz możliwość dostania dyspensy 15 lat),

Syria - odpowiednio 18 i 17 lat (dyspensa 15 mężczyzna 13 kobieta),

Algieria, Libia, Tunezja i Maroko- 18 i 17 lat (dyspensa bez dolnej granicy wieku)

Egipt - brak regulacji.

Żadne prawo muzułmańskie nie określa dopuszczalnej różnicy wieku miedzy małżonkami, zazwyczaj to kwestia tradycji i zwyczajów. Do małżeństwa może dojść wyłącznie za zgodą rodziców, a muzułmanin ma prawo ożenić się z maksymalnie czterema kobietami (w krajach takich jak Tunezja i Turcja poligamia jest zakazana). Może też posiadać konkubiny. W Koranie nie ma wzmianek o ilości mężczyzn posiadanych przez kobietę, natomiast nauka szkół muzułmańskich mówi, iż kobieta może mieć maksymalnie jednego mężczyznę. Obecnie w niektórych krajach, kobieta ma prawo do rozwodu, gdy mąż chce ożenić się z kolejną kobietą lub przed ślubem może domagać się klauzuli o monogamii.

Może starać się o rozwód również w kilku innych wypadkach: gdy mężczyzna nie pojawia się w domu przez wiele lat, nie utrzymuję rodziny, jest więźniem, impotentem, choruje na chorobę weneryczną, umysłową lub trąd oraz gdy jest okrutny dla żony. Powody te muszą zostać dobrze wykazane w sądzie. W Iraku mężczyzna może przedstawić w sądzie akt, który pozwala żonie na uzyskanie rozwodu. To ważne, ponieważ w islamie małżeństwo jest traktowane jako kontrakt i do wyroku sądowego para powinna mieszkać ze sobą.

W wielu krajach islamskich kobiety muszą nosić odpowiedni strój, by zachować przyzwoitość. I tak dokładnie mówi Koran, jednak burka wynika z układów społecznych, które są niekorzystne w wielu krajach muzułmańskich dla kobiet, a nie z samych zapisów ksiąg koranicznych.

Kobieta wchodząc w związek małżeński z muzułmaninem zachowuje swoje panieńskie nazwisko, posag oraz dobra, które zarobiła w trakcie małżeństwa. Nie ma natomiast prawa do majątku męża w przypadku rozwodu, nawet jeśli dorobiłby się on ogromnej fortuny. Obecnie kobiety mogą pracować i zdobywać wiedzę we wszystkich zawodach, nie reguluje tego żadne prawo. Tradycja w niektórych regionach wyklucza je jednak z zawodów takich jak: kierowca autobusu, policjant czy sędzia. Kwestie dziedziczenia też nie są równe, mężczyzna zawsze dziedziczy dwu krotność spadku w stosunku do kobiety .

Kobieta nie może w islamie kandydować na prezydenta, sułtana, emira czy też króla (wyjątek Egipt, gdzie kobieta może kandydować na prezydenta, lecz bez żadnych szans na poparcie społeczne). Mogą natomiast pełnić funkcję ministra w parlamencie. Prawo muzułmańskie zakazuje również posiadania przez kobietę funkcji kierowniczych w armii i najczęściej odgrywają w niej wyłącznie role pielęgniarek i kucharek.

Prawa kobiet w islamie są ograniczone. Rola mężczyzny jest większa niż kobiety w myśl zasady: „Mężczyźni stoją nad kobietami, ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi" ( Sura IV/34). Do dziś min. w Arabii Saudyjskiej w sprawach sądowych wymaga się dwóch mężczyzn jako świadków, a w sytuacji nie dyspozycji jednego z nich w zastępstwo jednego mężczyzny są wymagane dwie kobity, co dobitnie przedstawia status kobiety w społeczeństwie. Koran i prawo muzułmańskie reguluje wiele kwestii, ale należy również wspomnieć o Imamie, który może interpretować Koran na swój sposób. 

Źródło:

https://naukonauci.blog.polityka.pl/2015/07/26/kiedy-powstal-koran/

http://isakowicz.pl/ks-prof-dariusz-oko-koran-o-kobietach-i-wojnie/

Krzysztof Kościelniak( 23.02.20). ‘’STATUS TEOLOGICZNY I PRAWNY KOBIETY W ISLAMIE. TRADYCJA A ZMIANY PRAWNEW CIĄGU OSTATNICH DZIESIĘCIOLECI’’. Dostępne: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/24061  

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

1×6 =

Opinie użytkowników

Darek 01.03.2020 I takie trendy powinny zacząć panować w Europie..czas najwyższy na zmiany