Iran na czarnej liście. Czy na pewno finansują terroryzm?

W piątek 21 lutego 2020 roku Iran trafił na listę Międzynarodowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) za finansowanie terroryzmu. Władzę Iranu nie uznają tej decyzji.

Po trzech latach pouczeń wysuwanych do rządu Iranu, FATF podejmuje zdecydowane kroki umieszczając Iran na czarnej liście. Wcześniej Teheran był upominany i proszony o wprowadzenie odpowiedniego prawa w celu zwalczania finansowania terroryzmu, czego nie zrobił. FATF wzywa swoich członków do podjęcia działań w celu wywarcia presji na Iran.

Grupa FATF (z siedzibą w Paryżu) składa się z 35 członków: 33 państw i 2 regionalnych organizacji (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Grecja, Kanada, Komisja Europejska, Finlandia, Francja, Niemcy, Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej, Hong Kong, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Korea Południowa Federacja Rosyjska, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo oraz Stany Zjednoczone). Głównym celem grupy jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i zwalczanie finansowania  terroryzmu. FATF wydaje rekomendacje, do których powinny stosować się państwa członkowskie.

Wpisanie na czarna listę FATF oznacza dla Iranu:

  • zwiększenie kontroli transakcji finansowych Iranem,
  • zaostrzenie zewnętrznych audytów w przedsiębiorstwach finansowych,
  • wywieranie presji ze trony zagranicznych firm i banków współpracujących z Iranem.

Abdolnasser Hemmati szef Banku Centralnego Iranu ogłosił tę decyzję jako polityczną i niewiarygodną. Zapewniał też o niezachwianym handlu Iranu z innymi krajami i stabilnej walucie. 

Wpis na listę FATF na pewno nie przyciągnie nowych inwestorów do Teheranu, który już i tak boryka się z sankcjami ze strony USA.

Źródło:

https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/6444508,iran-terroryzm-finansowanie.html

https://mfiles.pl/pl/index.php/FATF

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

2×2 =