Dżihad - święta wojna i obowiązek każdego muzułmanina? Dżihad większy i dżihad mniejszy

"Dżihad" zazwyczaj kojarzony jest ze "świętą wojną", atakiem na niewiernych i zamachami terrorystycznymi. Samo pojęcie dżihadu jest jednym z najbardziej zagmatwanych pojęć w islamie.

Od jakiegoś czasu słyszy się że islam jest pokojowo nastawiony i że "dżihad" to tak naprawdę nic innego jak walka z własnymi słabościami, po to by stać się lepszym muzułmaninem. Kto ma więc racje? I czym jest wspomniany "dżihad"?

"Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy..’’(Koran, Sura XXV, ajat 52).

Coraz częściej w publikacjach medialnych spotykamy się z odniesieniami bezpośrednimi do Koranu w którym "dżihad" oznacza „dążenie ścieżką Boga” (fi sabil Allah). Rozróżnia się dwa rodzaje dżihadu: większy i mniejszy. Dżihad większy polega na nieustannych wysiłkach muzułmanina w celu wykorzenienia wszystkiego co grzeszne i przeciwne Bogu, zaś narzędziami tego dżihadu są przede wszystkim serce, a dopiero później ręce i język.

Natomiast drugi rodzaj dżihadu tzw. dżihad mniejszy (z założenia drugi jeżeli chodzi o ważność) polega na obowiązku zbrojnym obrony samego siebie, ciemiężonych ludzi, muzułmańskiego sposobu życia i ochronę religii Mahometa. Zawsze ma być to jednak walka obronna, skupiona na stosowaniu minimalnych środków zbrojnych i siłowych. Tylko jakie ma to odniesienie do dokonywanych ataków przez terrorystów, którzy powołują się na dżihad? Czy możemy mówić, że islam jest religią pacyfistyczną, albo że kiedyś nie był, ale teraz na pewno już jest ?

By odpowiedzieć na te pytania warto zwrócić uwagę na to, kto zostaje męczennikiem w islamie i chrześcijaństwie. Według Koranu za kroczenie "ścieżką Boga" w życiu doczesnym muzułmanie mogą liczyć na łupy wojenne, natomiast w przypadku śmierci w trakcie walki w imię Allaha stają się szhidami i idą prosto do raju oraz cieszą się jego nagrodami. W czasach arabskich podbojów właśnie ta obietnica motywowała do walki w wojnie w imię Boga i uznawana była jak najwyższe świadectwo wiary. Przekonanie to przetrwało do dnia dzisiejszego, dlatego często jesteśmy świadkami zamachów, w których wyznawca Islamu poświęca własne życie. W chrześcijaństwie męczennikami uznawani zostawali ci, którzy pokornie poświęcali swoje życie w imię wiary lub oddawali życie za swoich bliźnich. W islamie męczennikiem zostajesz walcząc z, bronią w ręku nawet gdy walczyłeś w celu ekspansji swojej religii, a nie w własnej obronie. 

Według Ibn Tajmijja, sunnickiego uczonego, dżihad powinien być kierowany przeciwko heretykom, niewiernym, ale również przeciwko muzułmanom, którzy nie chcą brać czynnego udziału w dżihadzie, a prawdziwy pokój na świecie zapanuje tylko wtedy, gdy islam odniesie zwycięstwo nad resztą świata. Podobne zdanie miał również Ibn Chaldun, który uważał, że święta wojna jest obowiązkiem religijnym w celu spełnienia misji jakim jest nawracanie na islam.

Również współcześnie spotykamy się z podobnymi przekonaniami, przykładem jest posiedzenie Światowego Frontu Islamskiego z 1998 r. gdzie muzułmańscy terroryści przekonywali. że ich działalność jest oparta na wartościach islamu, a dżihad jest uprawnioną formą działania, której głównym celem jest zaprowadzenie islamskiego porządku opartego na szariacie. Ataki terrorystyczne mają być wymierzone tak samo w wojskowych, jak i w cywilów, a ich celem jest każdy Amerykanin oraz każdy jego sojusznik. Zwolennicy wojującego dżihadu interpretują słowa Koranu dosłownie, wybierając te wersety, które zgodne są z ich ideą. Kilku współczesnych islamskich przywódców tak wypowiada się odnośnie dżihadu:

  • "Prorok jest naszym wodzem, Koran naszym prawem, dżihad jest naszą drogą, śmierć dla Allaha największą nadzieją" -Hasan al-Bana (1906–1949), prekursor współczesnego islamu.
  • "Muszę oświadczyć, że moim obowiązkiem jest wyrwać ze snu muzułmanów i wskazać im to, co jest dla nich dobre. Pragnę skłonić całą ummę, by powstała i uwolniła swoje ziemie, by walczyć w imię Allaha i ustanowić islamskie prawo, to najwyższe prawo, i to słowo Allaha, największe spośród wszystkich słów"- Osama bin Laden.
  • ’Nie myślcie, że wojna, którą prowadzimy, to tylko wojna Państwa Islamskiego. Jest to wojna muzułmanów. Jest to wojna każdego muzułmanina w każdym miejscu, a Państwo Islamskie jest jedynie ostrzem w tej wojnie. To tylko wojna ludzi wiary wobec ludzi niewiary" -Abu Bakr al-Baghdadi, przywódca ISIS.

Czy dżihad jest obowiązkiem każdego muzułmanina?

Dżihad jest obowiązkiem całej wspólnoty, nie pojedynczej jednostki, jest to obowiązek zbiorowy, a udział w nim mogą wziąć wszyscy, którzy są gotowi uczynić go właściwym, tzw. "obowiązek zgodny z potrzebą". Jednak w przypadku ataku na ziemię - muzułmański obowiązek dżihadu spada na każdego muzułmanina.

Od początków istnienia islamu dżihad był interpretowany jako walka i często zapominano o jego duchowej formie walki ze swoimi słabościami. Pojawiają się organizacje, które za pomocą walki chcą wprowadzić prawo szariatu, dlatego koncepcja mniejszego i większego dżihadu wydaje się, że nigdy nie będzie jednoznacznie interpretowana przez muzułmanów. Szczególnie, iż nie istnieje jeden autorytet religijny islamu akceptowany przez wszystkich wyznawców, który jednoznacznie określiłby rolę dżihadu w religii.

Źródła:

Mirosław Sadowski, ‘’ Dżihad – święta wojna w islamie’’ Pobrane z: http://www.abw.gov.pl/download/1/1201/Dzihad_____swieta_wojna_w_islamie.pdf (22.03.20)

http://www.wiez.pl/islam/index.php?id=10

https://euroislam.pl/ideolodzy-i-bojowkarze-dzihadyzmu-osama-bin-laden-cz-2/

Źródło: „Independent”, 15 maja 2015.

 

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

4×1 =