Niemcy chcą z nas zrobić śmietnisko Europy! Kolejny transport nielegalnych odpadów zatrzymany

Pomimo że Niemcy od dłuższego czasu kreują się na naszych sojuszników i przewodników Europy, szczególnie w sprawach politycznych, ekonomicznych czy etycznych, to od lat podejmują decyzje, które często są krzywdzące dla polskiej gospodarki. Ingerują w politykę wewnętrzną, a także przekłamują krzywdzącą dla polskiego narodu historię, szargając nasze dobre imię na arenie międzynarodowej. Teraz Polska Straż Graniczna dokonała bulwersującego odkrycia. Do Polski wjechać miała ciężarówka z 29 tonami nielegalnych odpadów.

Funkcjonariusze pracujący w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej zaczęli dogłębniej sprawdzać feralną dostawę, ponieważ kilku z nich spostrzegło wyraźne nieścisłości w dokumentach, jakimi posługiwali się nieuczciwi przewoźnicy. Tuż przed polską granicą zatrzymali więc samochód ciężarowy z naczepą po brzegi wypełniony odpadami. Zgodnie z dokumentami, jakie posiadali kierowcy, przez naszą granicę przeprawić miały się opakowania plastikowe o wadze 29 ton, jednak w rzeczywistości były to odpady komunalne zmieszane, których nie można poddać recyklingowi, tak aby nie zalegały na naszym terenie przez następne długie lata.

Sprawę prowadzi teraz WIOŚ. Zgodnie z polskim prawem ukarani zostali: kierowca, odbiorca transportu, a także firma przewozowa i zlecający usługę niemiecki kontrahent. Za takie czyny grozi nawet od 30 do 200 tys. zł grzywny. 

W lipcu 2018 roku powstrzymano podobny transport zawierający nielegalnie składowane odpady, tym razem z Wielkiej Brytanii. Wtedy służby celne zatrzymały na terenie naszego kraju ciężarówkę po brzegi wypełnioną 24 tonami sieci nienadających się do przetworzenia.

W latach 2015- 2017 z m.in. Nigerii. Australii oraz wspomnianych wyżej Niemiec, przywieziono do Polski ponad 787 tys. ton śmieci. Informacje te pochodzą z oficjalnego raportu Ministerstwa Środowiska i są zatrważające.

Ekolodzy monitorujący sytuację w branży recyklingowej i wysypiskowej biją na alarm. Twierdzą, że nasze władze nie radzą sobie z ilością odpadów trafiających na polskie ziemie zza granicy.

Do Polski trafiają nie tylko śmieci nadające się do recyklingu, ale także te zagrażające naszemu ekosystemowi, a co za tym idzie - Polakom. Są to np. metale ciężkie oraz odpady azbestowe, które nieodpowiednio składowane mogą stanowić ogromne niebezpieczeństwo.

(źródło 1, źródło 2)

SKOMENTUJ

2+7 =